μαγειρίτσα

Μαγειρίτσα με… «Μύκητες»

April 11, 2015

  Μαγειρίτσα με μύκητες; Καλά, τότε μαγειρίτσα του κηπουρού (φίλε, αυτό είναι επαγγελματική δια(σ)τροφή)! Εντάξει το λοιπόν, θα σου φανερωθώ. Μαγειρίτσα με μανιτάρια!!!

συνεχεια